چهارشنبه, فروردین ۲, ۱۴۰۲
استیون پینکر

استیون پینکر

هاوارد گاردنر

هاوارد گاردنر

آلبرت بندورا

آلبرت بندورا

آنا فروید

آنا فروید

ژان پیاژه

ژان پیاژه

ویلیام جیمز

ویلیام جیمز