چپ دستی در کودکان

211
چپ دستی در کودکان
چپ دستی در کودکان

چپ دستی در کودکان

چپ دستی در کودکان موضوعی است که به نحوی با مسئله ی لکنت ارتباط پیدا می کند. برخی از کودکان از زمان تولد همه چیز را با دست چپ می گیرند و در مجموع از دست چپ خیلی بیشتر استفاده می کنند. البته این رفتار آن ها تا زمانی که قلم به دست بگیرند، خیلی برای والدین مشهود نیست. این رفتار به خصوص در دوران مدرسه بسیار به چشم می خود و جلب توجه می کند. برخی از والدین و مربیان، با دیدن کودکی که در حال نوشتن با دست چپ است، قلم را از دست او درآورده و آن را به دست راستش می دهند! اگر کودک مقاومت کند، آن ها عصبانی می شوند و با تهدید و پرخاشگری از او می خواهند که حتما با دست راست بنویسد. خوشبختانه تعداد این دسته از والدین و مربیان این روزها بسیار کمتر شده است. امروزه مربیان و خانواده ها چپ دستی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و تفاوتی بین کودک راست دست و چپ دست قائل نیستند. امروز، اغلب والدین نه تنها فرزندان چپ دست را تمسخر نمی کنند بلکه امکاناتی برای راحتی آن ها فراهم می آورند.

چپ دستی در کودکان
چپ دستی در کودکان

چپ دستی در کودکان هیچ گونه جنبه ی روانی و عاطفی ندارد و صرفا دارای جنبه های جسمانی و ارگانیکی است. بنابراین فشار آوردن به کودک برای نوشتن با دست راست هیچ لزومی ندارد و ابدا کمک کننده نمی باشد. چرا که در این شرایط گویی می خواهید ماهیت فرزندتان را تغییر دهید، واقعیتی که با آن متولد شده است. این اجبار برای راست دست شدن حتی می تواند خطرناک هم باشد. زیرا این کودکان اگر تحت فشار قرار بگیرند، احتمال دارد که به لکنت هم دچار شوند.

نکاتی جالب درباره چپ دست ها

تعداد پسران چپ دست از دختران بیشتر است. چپ دستی هیچ اشکالی در خواندن و نوع قرائت ایجاد نمی کند. چپ دستی هیچ ارتباطی به ضریب هوشی بالاتر یا پایین تر از نرمال ندارد. این باور عامیانه که کودکان چپ دست از کودکان راست دست باهوش تر هستند هیچ جنبه علمی ندارد. همین طور این عقیده که کودکان چپ دست اغلب هنرمند می شوند هنوز به اثبات نرسیده است. در صورتی که فرزند چپ دست دارید، مراقب نحوه ی نشستن آن ها باشید، کاغذ را به خوبی برایشان قرار دهید و نوک قلم را گرد انتخاب کنید. این کودکان مداد را فشار می دهند و نوک آن را می شکنند. به همین دلیل استفاده از مدادهای با نوک گرد و نرم بسیار توصیه می شود و کمک کننده است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید