مکیدن شست در کودکان

156
مکیدن شست در کودکان
مکیدن شست در کودکان

مکیدن شست در کودکان

یکی از موضوعاتی که منجر به نگرانی والدین می شود، مکیدن شست در کودکان است. نیاز به مکیدن از همان لحظه تولد در کودک وجود دارد و از جمله نیازهای اولیه کودک است که باید ارضا شود. عده ای از کودکان با مکیدن شست به این هدف می رسند. اما مکیدن شست نباید تا سال های مدرسه ادامه پیدا کند.

دلایل مکیدن شست در کودکان

عوامل محیطی می توانند منجر به این رفتار در کودک شوند. مثلا اگر فاصله ی بین دو وعده ی شیر خوردن افزایش پیدا کند، منجر می شود که کودک گرسنه بماند و این عادت را بروز دهد. اگر مدت زمان شیر دادن توسط مادر کوتاه باشد و کودک گرسنه بماند احتمال دارد به مکیدن شست روی آورد. همین طور محرومیت های عاطفی می تواند ریسک فاکتوری برای این عادت باشد. کمبود محبت مادر، تولد نوزاد جدید و سایر عوامل می تواند کاری کند که کودک برای جلب توجه شست خود را بمکد.

مکیدن شست در کودکان
مکیدن شست در کودکان

 این رفتار از نظر مدت و فرکانس اگر شدید باشد، منجر خواهد شد که مشکلات سیستم دهانی دندانی رخ دهد و فرد نیازمند درمان های ارتودنسی شود. کشمکش بین والدین این رفتار را تشدید می کند. کودکی که تنها و طرد شده اند و وسایلی برای بازی کردن ندارد، با احتمال بیشتری به این عادت روی می آورد. نیز، حسادت باعث پیدایش یا بدتر شدن مکیدن شست در کودکان می شود. اگر این عادت زودتر درمان نشود، کودک پیشروی می کند و می تواند در هنگام خواب ملحفه و سایر وسایل را مورد حمله قرار دهد! این عادت گاهی آن قدر شدید می شود که منجر می شود کودک ساعت ها بی حرکت در گوشه ای می نشیند و به نقطه ای نامعلوم چشم می دوزد و انگشتش را می مکد. این عادت گاهی تا دوران دبستان ادامه دار می شود.

پیشگیری

سعی کنید تا آن جا که می توانید مدت زمان شیر خوردن نوزاد را طولانی نمایید. از شیر گرفتن کودک نباید زودتر از موعد باشد. تغییرات رژیم غذایی کودک باید تدریجی باشد. در صورت تولد نوزاد جدید والدین نباید از کودک غافل شوند. باید محبت همچنان به او انتقال داده شود تا احساس تنهایی و طردشده گی نکند. اگر قرار است مادر برای مدتی از کودک فاصله بگیرد، حتما او را نزد فردی آشنا مانند مادربزرگ، خاله و عمه قرار دهد. همیشه برای کودک مبتلا وسیله ی سرگرمی تهیه کنید تا بتواند با آن بازی کند و مشغول باشد. تا حد امکان او را تنها نگذارید و برای او کتاب داستان بخوانید تا بخوابد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید