مارتین سلیگمن

مارتین سلیگمن روانشناس بزرگ آمریکایی است که برای شاخه ی روانشناسی مثبت گرا و مفهوم ناامیدی آموخته شده شناخته می شود. مارتین سلیگمن را پدر روانشناسی مثبت گرا می دانند. همچنینی، دکتر سلیگمن به عنوان یکی از بزرگترین و حرفه ای ترین محققان حوزه ی روانشناسی شناخته می شود. این روانشناس بزرگ در روز دوازدهم آگوست 1942 در نیویورک به دنیا آمد. امروز ایشان یکی از محققان بزرگ و نویسنده ی چندین کتاب پرفروش محسوب می شوند. کتاب های ایشان باعث می شود روانشناسی مثبت گرا در عمل به کار برده شود.

از نوشته های مارتین سلیگمن

“مشخصه ی بدبینی این است که این افراد بر این باور اند که اتفاقات بد به مدت طولانی ادامه دار خواهند بود، همه ی تلاش های آن ها را به هدر خواهند داد و اینکه این اتفاقات بد، مخصوصا تقصیر خودشان است. اما افراد خوش بین که دقیقا با همان موانع و مشکلات این دنیا رو به رو شده باشند، به گونه ای مثبت درباره ی این بدبیاری فکر می کنند. آن ها براین باور اند که شکست، فقط یک برهه ی موقتی است و دلایل آن هم تنها به همین یک مورد منحصر می شود.”

مارتین سلیگمن
مارتین سلیگمن

کارنامه

دکتر مارتین سلیگمن امروزه رئیس مرکز روانشناسی مثبت گرا در دانشگاه پنسیلوانیا می باشند. سلیگمن موفق شد تالیف حدودا بیست جلد کتاب ارزنده ی خودیاری را در کارنامه ی خود ثبت کند. ایشان همچنین بیش از دویست و پنجاه مقاله به رشته ی تحریر درآورده اند که در باب دانش فاکتورهایی است که به زندگی ارزش زیستن می دهند. برخی از کتب ایشان به شرح رو به رو می باشند: کودک خوش بین (1995)، روانشناسی آنرمال (1982، 1988 و 1995 به همراه دیوید روزنهان)، خوش بینی آموخته شده (1991) و آنچه که شما می توانید تغییر و آنچه که نمی توانید (2007).

او در سال 1964 از دانشگاه پرینستون و در رشته ی فلسفه فارغ التحصیل شد، در سال 1967 دکتری خود را در رشته ی روانشناسی از دانشگاه پنسیلوانیا اخذ نمود. مارتین سلیگمن در زندگی اش دو بار ازدواج کرده است. همسر اولش کری مولر نام داشت که بین سال های 1964 تا 1978 با هم بودند و همسر دومش مندی مک کارتی نام دارد که از سال 1988 تا کنون با هم هستند. برای آشنایی بیشتر با کارهای علمی و نظریات دکتر مارتین سلیگمن می توانید کتاب ها و مقالات ایشان را که به فارسی برگردانده شده اند مطالعه بفرمایید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید