لکنت در کودکان

187
لکنت در کودکان
لکنت در کودکان

لکنت در کودکان

یکی از اختلالات شایع دوران کودکی لکنت است. می توان گفت لکنت در کودکان پدیده ی نادری نیست. اگر زمان و آهنگ ادای کلمات نامنظم باشد گفته می شود فرد لکنت دارد. دلایل زیادی برای لکنت بیان شده است.

دلایل لکنت در کودکان

مثل عدم تعادل بین نیمکره راست و چپ، هایپوکسی هنگام تولد، علل ارثی، علل روانی و اجتماعی. گاهی اوقات عوامل محیطی می تواند لکنت را در کودکان به وجود آورد. مثلا والدین وسواسی مجبوری که قوانین و مقررات شدیدی را برای کودکان وضع کرده اند و همه کارها را با سختگیری زیاد از آنها می خواهند. والدینی که انتظار بیش از حد از فرزندان خود دارند،والدینی که به بچه فشار می آورند تا درست صحبت کند. این والدین کودک را متوجه وجود یک اختلال می کنند. و او را حساس می کنند. کودک به تدریج هنگام صحبت کردن دچار اضطراب می شود. همچنین تجربه ها و اتفاقات سخت دوران زندگی می تواند صحبت کردن فرد را با اختلال مواجه کند. گاهی اوقات مجبور کردن کودک چپ دست به نوشتن با دست راست می تواند سبب ایجاد لکنت در کودک شود.

لکنت در کودکان
لکنت در کودکان

البته این نکته مهم است که همیشه تغییر دست منجر به ایجاد و بروز لکنت نخواهد شد. گاهی اوقات والدینی که خودشان لکنت دارند یا الکن هستند، کودک می تواند با تقلید از آن ها، دچار لکنت شود. در واقع باید بگوییم هیچ یک از موارد فوق مطلق نمی باشند. یعنی این که هر کودکی که والدین سختگیر دارد، الزاما دچار لکنت نخواهد شد و به همین ترتیب در مورد همه ی موارد این موضوع صادق است. چه کودکانی بیشتر در معرض لکنت قرار دارند؟ کودکانی که از بهره ی هوشی کمتر از نرمال برخوردارند. کودکانی که سایر اختلالات تکلمی دارند. مثلا دیرتر از حد معمول به حرف افتاده اند. کودکانی که از نظر هوش بهر بالاتر از معمول هستند اما در شرایط نامساعد بزرگ می شوند. بزرگانی که هوش بالایی داشته اند اما لکنت داشتند عبارت اند از : ارسطو، داروین و سامرست موام.

همراهی با سایر اختلالات

اغلب در کودکانی که لکنت دیده می شود، اختلالات دیگری هم دیده می شود: تحریک پذیری زیاد، خجالتی و گوشه گیر بودن، احساس نادان بودن. نکته ی آخر این که پسرها سه تا چهار برابر بیشتر از دخترها دچار لکنت می شوند. شاید به این علت که دخترها زودتر به حرف می آیند و بیشتر حرف می زنند. و به همین دلیل فشار روی پسران برای سلیس حرف زدن بیشتر از دختر ها است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید