عدم سازگاری

200
عدم سازگاری
عدم سازگاری

عدم سازگاری

در این جستار خواهیم دید که در صورت عدم سازگاری افراد با تغییرات و شرایط می تواند منجر به بروز افسردگی در آن ها گردد. بر اساس یافته های پژوهشگری به نام سلیه مشخص شد که عدم سازگاری می تواند منجر به افسردگی شود. این قضیه مشخصا در ارتباط با رویدادهای زندگی می باشد.

انواع افسردگی و مفهوم عدم سازگاری

دو مدل افسردگی قابل تعریف است که عبارت اند از: ملانکولیک ونوروتیک. افسردگی ملانکولیک معلول استرس یک افسردگی واکنشی است اما افسردگی نوروتیک وقتی ایجاد می شود که شرایط زندگی از حد تحمل و سازگاری فرد تجاوز می کند. این دسته از افسردگی ها واکنش هایی کاملا دفاعی محسوب می شوند. نکته ی جالب این که در مطالعه ای مشخص شد افراد درونگرا بیشتر در معرض زخم معده و روده هستند و گواهی بر این مدعا می تواند همه گیری زخم معده ناشی از بمباران در انگلیسی ها در زمان جنگ 1940 باشد. برون گرایان که راحت تر و بهتر هیجانات خود را تخلیه می نمایند، کمتر به این بیماری های روان تنی مبتلا می شوند.

عدم سازگاری
عدم سازگاری

 عدم سازگاری می تواند نشانه ای از هوش پایین باشد چرا که بسیاری از روانشناسان توانمندی فرد برای سازگاری با شرایط را سمبلی از هوش می دانند و برخی حتی معتقدند که تعریف هوش همین است. در هر حال مشکل مشخص است. فردی که خود را در دام افسردگی و غم و اندوه بی پایان می یابد، انگیزه و انرژی زندگی را از دست می دهد و دیگر خوشحال نیست و این قضیه بسیار برای خانواده و اطرافیان وی مشخص و مبرهن خواهد بود. افراد در این شرایط باید حتما و حتما مورد درمان قرار بگیرند.

درمان افسردگی ماژور

این درمان می تواند شامل روان درمانی و درمان های مشاوره ای و شناختی در کنار درمان های دارویی باشد. ترکیبی از این دو می تواند بسیار کمک کننده باشد. اگر جلوی بیماری افسردگی ماژور خیلی زود گرفته نشود، می تواند منجر به تفکرات مبنی بر مرگ و خودکشی گردد و ممکن است فرد دست به کاری احمقانه و جبران ناپذیر بزند. کاری که زندگی او و خانواده اش را به تباهی می کشاند. به همین دلیل توصیه می کنیم تمامی افرادی که با عدم سازگاری با محیط، شرایط و تغییرات دست و پنجه نرم می کنند و این تغییرات از توان و تحمل آن ها فراتر است، حتما با مشورت یک درمانگر خوب را پیدا کنند و از کمک های حرفه ای وی استفاده کنند. طبیعتا افسردگی پایان زندگی نیست.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید