تاثیرات بی نظمی بر کودکان

318
تاثیرات بی نظمی بر کودکان
تاثیرات بی نظمی بر کودکان

تاثیرات بی نظمی بر کودکان

نظم از موضوعات مهمی است که کودکان بهتر است در سنین پایین یاد بگیرند. تاثیرات بی نظمی بر کودکان می تواند گسترده باشد. اگر کودک نظم و ترتیب را نیاموزد، هرچه سنش بیشتر بشود، مشکلات ما و او نیز بیشتر خواهد شد. این را بدانید که با ادامه یافتن بی نظمی های یک کودک، موجبات ناراحتی اعضای خانواده فراهم می شود. کودک در این شرایط به بی نظمی عادت می کند و بی نظمی های او در خانه گسترش پیدا می کند. اگر جلوی این قضیه گرفته نشود، در همه ی امور زندگی رخنه خواهد کرد و این یک هشدار جدی برای والدینی است که از پس بچه های بی نظم خود برنمی آیند و نشان دادند که خودشان را باختند. این که کودک فکر کند شما قاطعیت لازم را ندارید، حتما تبعات سنگینی خواهد داشت.

تاثیرات بی نظمی بر کودکان
تاثیرات بی نظمی بر کودکان

بی نظمی در کودکان اغلب با مشکلات رفتاری دیگری همراه است. کودک نامنظم اغلب در مقایسه با سایر کودکان در سازگاری با محیط کندتر است. او عصبانی و زودرنج است. در انجام هرکاری سست و بی اراده است. کارها را نیمه تمام رها می کند و اغلب عجول و هیجانی است. همان طور که گفته شد بی نظمی صدمات جسمی و معنوی فراوانی به فرد وارد می کند. در حالی که نظم و ترتیب در کار و اندیشه کمک فراوانی به آرامش فرد می کند و باعث می شود که روحیه سالمی داشته باشد.

برای آموزش نظم و انضباط و پیشگیری از تاثیرات بی نظمی بر کودکان باید دو چیز را کاملا به آن ها تفهیم کنید:

الف) چه رفتاری ناپسند است.

ب) چه رفتاری پسندیده است و می توان آن را جایگزین رفتارهای زشت کرد.

یک مثال

با خواهر کوچک تر نباید مشت زد. به بالش می توان مشت زد. تعیین مقررات برای کودکان خردسال کاملا باید مطلق بوده و از هر گونه تعیین تکلیف های نسبی دوری کرد. چون در این شرایط کودک نمی تواند درک کند که چه کاری را می تواند انجام دهد و چه کاری را نه. مثلا به او نگویید می توانستی موهای خواهرت را آرامتر بکشی! به جای آن بگویید: تو اصلا حق نداری موهای خواهرت را بکشی. به این ترتیب کودک می فهمد که شما قاطعیت لازم را دارید و خودتان را نباختید.

قاطعیت والدین

پیش از این که قانون گذاری کنید، تصمیم خودتان را بگیرید. این طور نباشد که گاهی به کودک آزادی بدهید و گاهی به او سخت گیری کنید چون در این صورت کودک سردرگم می شود و مدام با شما بحث می کند. مقرراتی که با شک و تردید وضع شود، در کودک مقاومت ایجاد می کند و از او یک مبارز نیرومند می سازد!

بخوانید: هاوارد گاردنر

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید